• slide01
  • slide02

PROFIL

 
 
Kan det betale sig? 
Indtast dit årlige olieforbrug i liter:
Ny eller bestående kedel*
Ny biobrændselskedel
Bestående fastbrændselskedel
 
Brændselstype**
Flis
Træpiller
Træbriketter
 
Årlig fortjeneste i forhold til olie


*Ved valg af ny kedel er udnyttelsesgraden på 90%. Vælges en eksisterende kedel er udnyttelsesgraden 60%, da det er den gennemsnitlige udnyttelsesgrad på ældre kedler.


**Vælg brændselstype, beregningsprogrammet tager selv højde for størrelse af stoker.
Investering  
Biobrændselsanlæg
Opsætning
Ialt incl. moms
Årlige udgifter Stoker Olie Beregningsgrundlag
Olieforbrug   Oliepris: pr. liter.
Biobrændsel   Flis: kr/m3.
Træpiller: kr/kg.
Træbriketter: kr/kg.
Vedligeholdelse Skønnet årlige udgifter
Afskrivning Forventet levetid: år.
Forrentning Renten er %
Udgifter i alt

Beregningen er baseret på følgende priser
Priser er excl moms
Stoker til flis 35 kW (Model S1): kr.
Stoker til træpiller/korn 35 kW(Model S2): kr.
Stoker til briketter 35 kW(Model S3): kr.
Stoker til flis 20 kW(Model S4): kr.
Stoker til træpiller/korn 20 kW(Model S5): kr.
Kedel: kr.


For at få en præcis beregning af den samlede besparelse kræver det, at andre parametre end de viste medregnes. Ovenstående beregning skal derfor kun opfattes som retningsgivende.

Brændværdien for olie i forhold til biobrændsel er vejledende, da sammenligningen er afhængig af flere forhold, bl.a. biobrændslets beskaffenhed og vandindhold.
 
 
 

1

2

3